Vidyasyahadri ...
ಅರುಣ್, ಹೆಚ್ ಟಿ

ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ಕಾಲದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿ ಕ್ರಿ ಶ 1500-1763 ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಅರುಣ್, ಹೆಚ್ ಟಿ - ಶಂಕರಘಟ್ಟ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2002.

ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ

954 / ARU

Powered by Koha