Vidyasyahadri ...
ಸಂತೋಷ, ಎನ್ ಜಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಿ ಶ.1336-1800 ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂತೋಷ, ಎನ್ ಜಿ - ಶಂಕರಘಟ್ಟ: ಕುವೆಂಪು ವಿಸ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2009.

ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ

954 / SAN

Powered by Koha