Vidyasyahadri ...
ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ ಆರ್

ಆಸಾದಿ: ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಬಿ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್. - ಬೆಂಗಳೂರು; ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 2017. - 215 ಪು. ; 21 cm.

ಆಸಾದಿ- ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ರೂಢಿಗಳು. ಇತ್ಯಾದಿ

K390 / BHA;9

Powered by Koha