Vidyasyahadri ...
ಗಂಗನಬೀಡು, ಸದಾನಂದ

ಮಾಸ್ಟೀಕರು: ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸದಾನಂದ ಗಂಗನಬೀಡು - ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 2017. - xiv, 148 ಪು. ; 21 cm.

ಮಾಸ್ಚೀಕರು- ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ರೂಢಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ

K390 / GAN;8

Powered by Koha