Vidyasyahadri ...

Your search returned 312 results. Subscribe to this search

|
161. ಪರಾಕಿ ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 1982 . xxiv, 72ಪು. Date: 1982 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

162. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಶತಮಾನ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2004 . lxxx, 216ಪು. Date: 2004 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

163. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಶತಮಾನ ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2004 . lxxx, 216ಪು. Date: 2004 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

164. ಚತುರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವನಗಳು: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 1978 . xxiv, 64ಪು. Date: 1978 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

165. ಚತುರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವನಗಳು: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 1978 . xxiv, 64ಪು. Date: 1978 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

166. ಅರಳು ಮರುಳು: ಪಂಚ ಕವನಸಂಗ್ರಹಗಳ ಗುಚ್ಛ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2015 . xl, 488ಪು. Date: 2015 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

167. ಅರಳು ಮರುಳು: ಪಂಚ ಕವನಸಂಗ್ರಹಗಳ ಗುಚ್ಛ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2015 . xl, 488ಪು. Date: 2015 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

168. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ನಾಳಿನಾ ಕನಸು ಹೆಣ್ಣು-ಮಣ್ಣು-ಕಣ್ಣು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2005 . xvi, 104ಪು. Date: 2005 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

169. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ನಾಳಿನ ಕನಸು: ಹೆಣ್ಣು-ಮಣ್ಣು-ಕಣ್ಣು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2005 . xvi, 104ಪು. Date: 2005 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

170. ನೂರು ಮರ ನೂರು ಸ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಅತಿ ಮಧುರ: ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ನೂರು ಅಮರ ಗೀತೆಗಳು ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2006 . xvi, 200ಪು. Date: 2006 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

171. ನೂರು ಮರ ನೂರು ಸ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಅತಿ ಮಧುರ: ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ನೂರು ಅಮರ ಗೀತೆಗಳು ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2006 . xvi, 200ಪು. Date: 2006 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

172. ಗರಿ: ಅರಳು ಮರಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2014 . xxiv, 128ಪು. Date: 2014 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

173. ಗರಿ: ಅರಳು ಮರಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2014 . xxiv, 128ಪು. Date: 2014 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

174. ಮುಕ್ತಕಂಠ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 80ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

175. ಮುಕ್ತಕಂಠ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 80ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

176. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಹಾಡು ಪಾಡು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನನ್ನ ಹಾಡು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2009 . xxxii, 72ಪು. Date: 2009 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

177. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಹಾಡು ಪಾಡು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಡು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2009 . xxxii, 72ಪು. Date: 2009 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

178. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 1961 . xxiv, 88ಪು. Date: 1961 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

179. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 1961 . xxiv, 88ಪು. Date: 1961 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

180. ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 80ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

Powered by Koha