Vidyasyahadri ...

Your search returned 312 results. Subscribe to this search

|
181. ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 80ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

182. ಚೈತ್ಯಾಲಯ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxxviii, 72ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

183. ಚೈತ್ಯಾಲಯ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸೇಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ,ವಾಮನ Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxxviii, 72ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

184. ಜೀವ ಲಹರಿ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 112ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

185. ಜೀವ ಲಹರಿ: ಅರಳು ಮರಳು ಪಂಚಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 112ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

186. ನಾಕುತಂತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2015 . xxiv, 112ಪು. Date: 2015 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

187. ನಾಕುತಂತಿ: ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2015 . xxiv, 112ಪು. Date: 2015 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

188. ತಾ ಲೆಕ್ಕಣಿಕಿ ತಾ ದೌತಿ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 88ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

189. ತಾ ಲೆಕ್ಕಣಿಕಿ ತಾ ದೌತಿ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 88ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

190. ಬಾಲ ಬೋಧೆ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 88ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

191. ಬಾಲ ಬೋಧೆ: ಅರಳು ಮರಳು ನಂತರ ಮರಳಿ ಅರಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 88ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

192. ಭೂ ದೈವತಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 48ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

193. ಭೂ ದೈವತಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ , ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxii, 48ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

194. ಹೃದಯಗೀತ: ಸಮಗ್ರ ಮರಾಠಿ ಕಾವ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 152ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

195. ಹೃದಯ ಗೀತ ಸಮಗ್ರ ಮರಾಠಿ ಕಾವ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2007 . xxxx, 152ಪು. Date: 2007 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

196. ಚೈತನ್ಯದ ಪೂಜೆ: ಬದುಕು-ಬಾಳಿನ-ಮರ್ಮಗೀತಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2008 . xvi, 48ಪು. Date: 2008 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

197. ಚೈತನ್ಯದ ಪೂಜೆ: ಬದುಕು-ಬಾಳಿನ-ಮರ್ಮಗೀತಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 2008 . xvi, 48ಪು. Date: 2008 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

198. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಉಯ್ಯಾಲೆ: ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿ, ಸೀಸಪದ್ಯ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ವಚನಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2008 . xxxii, 120ಪು. Date: 2008 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

199. ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಕಾವ್ಯ- ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿ, ಸೀಸಪದ್ಯ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ವಚನಗಳು by ಬೇಂದ್ರೆ, ದ ರಾ. Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 2008 . xxxii, 120ಪು. Date: 2008 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

200. ಗಂಗಾವತರಣ: ಕವನ ಸಂಕಲನ by ಬೇಂದ್ರೆ, ವಾಮನ, Publication: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 2008 . xxxii, 120ಪು. Date: 2008 Availability: Items available: Kuvempu University Library (1),

Powered by Koha