Vidyasyahadri ...

Your search returned 5 results. Subscribe to this search

|
1. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತುಯುದ್ಧ ನೀತಿ- ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಡಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ by ಶಿವಪ್ಪ, ಆರ್., Publication: ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 2006 . xi,366ಪು. . , Survey conducted to Date: 2006 Availability: No items available:

2. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ ಸೃನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ದ ನೀತಿ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ by ಶಿವಪ್ಪ . ಆರ್., Publication: ಶಂಕರ ಘಟ್ಟ 2009 Date: 2009 Availability: No items available:

3. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ ಸೃನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ದ ನೀತಿ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ by ಶಿವಪ್ಪ . ಆರ್., Publication: ಶಂಕರ ಘಟ್ಟ 2009 Date: 2009 Availability: No items available:

4. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ ಸೃನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ದ ನೀತಿ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ by ಶಿವಪ್ಪ . ಆರ್., Publication: ಶಂಕರ ಘಟ್ಟ 2009 Date: 2009 Availability: No items available:

5. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕಾಲದ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ದ ನೀತಿ- ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ by ಶಿವಪ್ಪ, ಆರ್ Publication: ಶಂಕರಘಟ್ಟ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2009 Date: 2009 Availability: No items available:

Powered by Koha